Aanmelding

Hoe verloopt de aanmelding bij Decharge?

Aanmelding bij Decharge gaat telefonisch. U kunt ons zelf bellen, maar een hulpverlener of naaste kan ook namens u bellen om u aan te melden. Tijdens dit aanmeldingsgesprek zal een medewerker van Decharge u vragen stellen over uw financiƫle situatie en gezinssamenstelling. Indien u in aanmerking komt voor de diensten van Decharge, vragen wij u om een aantal papieren aan ons te sturen. Zodra wij deze papieren hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het maken van een vervolgafspraak.

Wat gebeurt er tijdens de vervolgafspraak?

Op de afgesproken datum en tijd komen twee medewerkers van Decharge bij u op bezoek. Tijdens dit bezoek bespreken wij het volgende:
-uw persoonlijke omstandigheden
-uw financiƫle situatie
-de werkwijze van Decharge
-de procedure voor de aanvraag beschermingsbewind
-een budgetplan en plan van aanpak

Hoe verloopt de aanvraag voor beschermingsbewind?

Na de vervolgafspraak maken wij de aanvraag voor beschermingsbewind compleet.Hierna sturen wij uw verzoek tot onderbewindstelling naar de Rechtbank in uw woonplaats. De Rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting om uw verzoek te bespreken. Nadat de zitting heeft plaatsgevonden en de rechter uw verzoek heeft ingewilligd, stuurt de Rechtbank een beschikking tot onderbewindstelling. Zodra wij deze beschikking hebben ontvangen, kunnen wij een beheerrekening en een boodschappengeldrekening voor u openen. Wij informeren alle betrokken instanties dat u onder bewind staat bij Decharge. Zodra uw inkomen op de beheerrekening binnen komt, starten wij met het betalen van uw vaste lasten. Als er sprake is van achterstanden, nemen wij contact op met de schuldeisers voor het maken van afspraken rondom deze achterstanden of doen wij samen met u een aanvraag voor een schuldhulpverleningstraject bij de Gemeentelijke Kredietbank.

Wat kosten de diensten van Decharge?

Jaarlijks stelt het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVcK) de tarieven vast voor de beloning van professionele bewindvoerders. Deze tarieven kunt u raadplegen op www.rechtspraak.nl. Als u een minimuminkomen heeft, kunnen wij samen met u Bijzondere Bijstand aanvragen voor deze kosten.